پنجمین همایش متن پژوهی ادبی

                                         

  نگاهی تازه به

 

سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی

مباحث و مسائل مربوط به سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی از مهم‌ترین موضوعات در مطالعات ادبی به شمار می‌آیند که هرچند در ظاهر به صورت دانش‌هایی جدا از هم در نظر گرفته می‌شود، از نظرگاه‌های گوناگونی با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند و گاهی برای درک بهتر متون لازم است این دانش‌ها در کنار هم قرار گیرند و از ابزارها و شیوه‌های بررسی همدیگر استفاده نمایند. مطالعات بلاغی و موضوعات پیرامون آن، پیشینه‌ای به قدمت ادبیات فارسی دارد و آثار گران‌قدری در این حوزه پدید آمده است و در دوران معاصر نیز همزمان با آشنایی پژوهشگران ادب فارسی با دانش‌هایی همچون سبک شناسی و نقد ادبی، این گونه از مطالعات رنگ و بویی تازه به خود گرفته است و با وسعت حوزه‌های مورد بررسی، توانسته‌است علاوه بر موضوعات مطرح شده در متون بلاغی کهن، مباحث و موضوعات نوینی را نیز در حوزه‌ی مطالعات ادبی مطرح نماید. در مطالعات سبک شناسانه و همچنین نقد ادبی به معنای مدرن آن، اگرچه با پیشینه‌ای نه چندان طولانی روبه‌رو هستیم، پژوهشگران ادب فارسی در این حوزه‌ها نیز کوشش فراوانی نموده‌اند و تلاش برای بومی‌سازی این گونه از مباحث، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های پژوهشی در مطالعات ادبی معاصر به شمار می‌آید. با توجه به آنچه بیان شد، موضوع پنجمین همایش متن‌پژوهی ادبی به نگاهی تازه به یافته‌های پژوهشی در حوزه‌های سبک‌شناسی، بلاغت و نقد ادبی اختصاص یافته‌است و امیدواریم با مشارکت استادان و پژوهشگران و دانشجویان ادبیات فارسی و دیگر رشته‌های مرتبط، امکان آگاهی از تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی در حوزه‌های یاد شده فراهم گردد و بتوانیم گامی کوچک در راه اعتلای ادبیات گران‌سنگ این مرز و بوم برداریم.