صفحه اول

هشتمین همایش ملّی متن‌پژوهی ادبی

نگاهی تازه به متون حماسی

حماسه‌های ایرانی یکی از گران‌قدرترین گونه‌های ادبی به شمار می‌آید که از هنگام پیدایی ادبیات فارسی تا زمانه‌ای نه چندان دور از روزگار ما، حضوری درخشان و پربار در تاریخ ادبی ایران داشته است و در هر دوره‌ای با سبک و شیوه‌ای تازه رخ نموده و جایگاه ویژه‌ای را در میان دیگر انواع ادبی به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت فراوان  متون حماسی و گستردگی آن‌ها و همچنین خاستگاه‌های اساطیری و تاریخی حماسه‌ها، هسته‌ی مطالعات ادبی و متن پژوهی تصمیم گرفته است هشتمین همایش ملی متن پژوهی را به این موضوع اختصاص دهد و امیدوار است بتواند علاقه‌مندان ادبیات فارسی را با بخشی از پژوهش‌های مرتبط با این حوزه آشنا سازد و گامی کوچک در راه اعتلای ادب فارسی و سرافرازی فرهنگ این سرزمین بردارد.

دبیرخانه هشتمین همایش متن‌پژوهی ادبی