اعضای کمیته علمی

دبیر همایش:

–  دکتر محمدرضا حاج بابایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

دبیر اجرایی همایش:

–  دکتر بهنام زنگی، رئیس انجمن پژوهش‌های هنری ایران.

اعضای کمیته علمی:

–  دکتر حبیب‌الله عباسی، دانشگاه خوارزمی.

–  دکتر حمیدرضا شعیری، دانشگاه تربیت مدرس.

–  دکتر تیمور مالمیر، دانشگاه کردستان.

–  دکتر مهدی محبتی، دانشگاه زنجان.

–  دکتر محمدرضا فارسیان، دانشگاه فردوسی.

–  دکتر بهروز محمودی بختیاری، دانشگاه تهران

–  دکتر امیر نصری، دانشگاه علامه طباطبایی.

–  دکتر هادی نظری منظم، دانشگاه تربیت مدرس.

–  دکتر محمدکاظم کهدویی، دانشگاه یزد.

–  دکتر بتول واعظ، دانشگاه علامه طباطبایی.

–  دکتر مجاهد غلامی، دانشگاه خلیج فارس.

–  دکتر معصومه احمدی، دانشگاه علامه طباطبایی.

–  دکتر روح‌الله رضاپور، دانشگاه علامه طباطبایی.

–  دکتر عیسی امن خانی، دانشگاه  گلستان.

–  دکتر سهیلا صلاحی مقدم، دانشگاه الزهرا.

–  دکتر محسن روستایی، سازمان اسناد و کتاب‌خانه ملی ایران.

–  دکتر فرزاد بالو، عضو هیئت لمی دانشگاه مازندران.

–  دکتر مجتبی انصاریان، دانشگاه پیام نور.

–  دکتر علیرضا اشتری، دانشگاه سبزوار.

–  دکتر علی محمد پشت‌دار، دانشگاه پیام نور تهران.

–  دکتر حسین آریان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.

–  دکتر آیت شوکتی، دانشگاه آزاد اسلامی خوی.