هزینه ثبت نام

جدول مبالغ پرداختی جهت سفارش بسته علمی همایش (به ریال)

ردیف

شرکت کننده

مقاله اول

 مقاله دوم

۱

اعضای هیئت علمی

۳/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲

عضو هیئت علمی به همراه دانشجو

۲/۵۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۳

پژوهشگران و دانش آموختگان

۲/۵۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۴

دانشجویان

۱/۵۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

شیوه‌های واریز وجه:

شماره حساب  ۳۸۱۳۵۴۶۹۰۵            شماره کارت: ۵۸۵۹۸۳۱۰۳۸۷۸۱۳۰۷

بانک تجارت شعبه علامه طباطبایی جنوبی            به نام محمدرضا حاجی آقا بابایی

 توضیحات ضروری:

–  مبلغ پرداختی فقط بابت هزینه چاپ مقالات و سفارش بسته‌ علمی همایش است.

–  شرکت‌کنندگان در همایش لازم است پس از اعلام پذیرش مقالات، در صورت تمایل به دریافت بسته علمی همایش نسبت به واریز وجه اقدام کنند.

–  لطفاً تصویر برگه‎‌ واریز از طریق ایمیل همایش ارسال شود.

–  بسته‌ علمی همایش شامل گواهی پذیرش، cd مجموعه مقالات(به تعداد نویسندگان) و یک عدد کتاب چکیده مقالات همایش است.

–  برای دریافت هر جلد کتاب اضافی، مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال دریافت خواهد شد.

–  بسته‌های علمی همایش تا ۲۰ روز پس از برگزاری همایش، ارسال خواهد شد.