راهنمای نگارش

شیوه نامه‌ی نگارش مقاله

– مسئولیت اصالت و محتوای مطالب مندرج در مقاله، بر عهده‎ نویسنده / نویسندگان است.

– هر مقاله حداکثر می‌تواند دارای دو نویسنده باشد، بجز مقالاتی که برگرفته از پایان نامه ارشد یا رساله دکتری دانشجویان است.

– مقالات باید در محیط Word  حروف‌چینی شود و به آدرس ایمیل همایش ارسال شود.

– فاصله‎ خطوط ۱، حاشیه از هر طرف ۴/۵ سانتی‌متر.

– هر مقاله حداکثر در  ۱۰/۰۰۰ واژه با قلم B نازنین ۱۳ و بر پایه‎ دستورخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی نگاشته شود.

– در صفحه عنوان، عنوان مقاله با قلم B نازنین ۱۴ پررنگ، زیر عنوان B نازنین۱۲، نام نویسنده یا نویسندگان سمت چپ، B نازنین ۱۱ پررنگ، رتبه‎ علمی، ایمیل و شماره تماس در پاورقی با قلم B نازنین ۱۱ نازک آورده شود.

– چکیده مقاله در ۲۰۰ تا ۳۰۰ واژه و در یک بند(پاراگراف) تنظیم شود.

_ نیازی به چکیده انگلیسی نیست.

– کلیدواژه‌ها بین ۳ تا ۷ واژه باشد.

– مشخصات نویسنده / نویسندگان باید پس از عنوان مقاله در سمت چپ مقاله آورده شود.

– رتبه علمی نویسنده / نویسندگان لازم است در پانوشت  چکیده نوشته شود.

–  در مقالات دانشجویی حداکثر نام دو نویسنده ثبت می‌شود و مقالات با نام استاد، حداکثر نام سه نویسنده.

_ نشانی ایمیل و شماره تلفن نویسندگان مقاله در پانوشت چکیده نوشته شود.

– – هر مقاله باید شامل مقدمه، پیشینه‌ پژوهش، بحث و نتیجه‎ گیری باشد.

– توضیحات در انتهای مقاله به صورت پی‌نوشت آورده شود.

– شیوه‌ ارجاع نقل‎ قول‎ها (مستقیم یا غیرمستقیم): نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شماره‎‌ی صفحه.

– اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذکر الف، ب، و.. و یا a, b,… مشخص شود.

– به منابع غیرفارسی به همان زبان ارجاع داده شود.

– اگر کتاب بیش از یک نویسنده دارد، پس از نام نخستین نویسنده، عبارت «همکاران» نوشته شود. اثری که نام نویسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود. اثری که توسط مؤسسه یا سازمانی منتشر شده است، به نام همان مؤسسه و یا سازمان ارجاع داده شود.

– فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر باشد:

کتاب:
نام‎ خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان(سال نشر). نام کتاب. نام و نام ‎خانوادگی افراد دخیل (مترجم، مصحح، و…) سال نشر. محل نشر:ناشر.

مقاله:
نام‎ خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان(سال نشر). «عنوان مقاله». نام نشریه. دوره/ سال. شماره‏‌ی صفحات از کم به زیاد.

مجموعه‎ ها:
نام‎ خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان(سال نشر). «عنوان مقاله». نام ویراستار و یا گردآوردنده. نام مجموعه مقالات. محل نشر: نام ناشر. شماره صفحات مقاله.

پایگاه‎ های‌اینترنتی:
نام‎ خانوادگی، نام نویسنده(آخرین تاریخ تجدید نظر در پایگاه اینترنتی). «عنوان موضوع». نام و آدرس سایت اینترنتی.