هزینه ثبت نام

جدول مبالغ پرداختی بابت داوری و نمایه سازی مقالات و بسته علمی همایش (به ریال)

ردیف

شرکت کننده

مقاله اول

 مقاله دوم

۱

اعضای هیئت علمی

۳/۰۰۰/۰۰۰

۲/۵۰۰/۰۰۰

۲

عضو هیئت علمی به همراه دانشجو

۲/۵۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۳

پژوهشگران و دانش آموختگان

۲/۵۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۴

دانشجویان

۲/۰۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰

شیوه‌های واریز وجه:

از طریق شماره حساب  ۳۸۱۳۵۴۶۹۰۵  یا  شماره کارت: ۵۸۵۹۸۳۱۰۳۸۷۸۱۳۰۷

بانک تجارت، شعبه علامه طباطبایی جنوبی، به نام محمدرضا حاجی آقا بابایی

 توضیحات ضروری:

–  مبلغ پرداختی بابت داوری مقاله، نمایه سازی مقالات در پایگاه‌های استنادی اعلام شده و بسته‌ علمی همایش است.

–  شرکت‌کنندگان در همایش لازم است پس از اعلام پذیرش مقالات، نسبت به واریز وجه اقدام کنند.

–  لطفاً تصویر برگه‎‌ واریز و نشانی دقیق و کد پستی خود را از طریق ایمیل ارسال بفرمایید.

–  بسته‌ علمی همایش شامل گواهی پذیرش(برای تمام نویسندگان)، cd مجموعه مقالات(به تعداد نویسندگان) و یک عدد کتاب چکیده مقالات همایش است.

–  برای دریافت هر جلد کتاب اضافی، مبلغ  ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت خواهد شد.

–  بسته‌های علمی همایش تا ۲۰ روز پس از برگزاری همایش، ارسال خواهد شد.

–  بابت ارسال پستی بسته علمی همایش، مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال جداگانه دریافت می‌شود.

– در صورت نیاز به داوری سریع و صدور گواهی پذیرش، به دبیرخانه همایش اطلاع دهید.