صفحه نخست

حماسه‌های ایرانی یکی از گران‌قدرترین گونه‌های ادبی به شمار می‌آید که از هنگام پیدایی ادبیات فارسی تا زمـانـه‌ای نه چندان دور از روزگار مـا، حضوری درخشان و پـربـار در تاریخ ادبی ایـران داشته است و در هـر دوره‌ای با سبک و شیوه‌ای تازه رخ نموده است و جایگاه ویژه‌ای را در میان دیگر انواع ادبی به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت فراوان متون حماسی و گستردگی آن‌ها و همچنین خاستگاه‌های اسـاطیری و تـاریخی حماسه‌ها، هسته‌ی مطالعـات ادبی و متـن پـژوهی تصمیم گرفته است هشتمین همایش ملی متن پژوهی را به این موضوع اختصاص دهد و امیدوار است بتواند علاقه‌مندان ادبیـات فارسی را بـا بخشی  از پژوهش‌های مرتبط با این حوزه آشنا سازد و گامی کوچک در راه اعتلای ادب فارسی و سرافرازی فرهنگ این سرزمین بردارد.

دبیرخانه هشتمین همایش متن‌پژوهی ادبی

[us_separator][us_image image=”4518″ size=”full” align=”left” onclick=”lightbox”]