صفحه اول

هنر و ادبیات عامه را به تعبیری می‌توان جنبه مردمی و غیر رسمی فرهنگ به شمار آورد که در کنار ادبیات رسمی به حیات خود ادامه داده است و اگرچه از سوی حاکمان و قدرت‌های سیاسی چندان توجهی به آن نشده است، مردم و فرودستان اجتماع همواره به آن پرداخته‌اند و در حفظ و گسترش آن تلاش فراوان کرده‌اند. با مطالعه فرهنگ و هنر و ادبیات عامه می‌توان بسیاری از جنبه‌های تاریخی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و روایتی تازه از گذشته‌ی فرهنگی خود ارائه کرد. ایران زمین با توجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع اقوام و فرهنگ‌های گوناگون، دارای یکی از پربارترین ذخایر فرهنگی در این عرصه است. در سالیان اخیر، کوشش‌های فراوانی در زمینه مطالعات این حوزه شکل گرفته است و آثار ارزشمندی از سوی پژوهشگران ایرانی و خارجی منتشر شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، دهمین همایش ملّی متن پژوهی ادبی به مطالعات فرهنگ، هنر و ادبیات عامه اختصاص یافته است و امید است این تلاش کوچک موجب توجه هرچه بیشتر به این حوزه گردد و شاهد افزایش پژوهش علمی در این زمینه باشیم.