صفحه اول

به نام خداوند جان و خرد . . .

در طول تاریخ، ایران زمین مهد ادیان و اندیشه‌های بزرگی بوده است که بیش‌تر دارای گرایش‌های معنوی بوده‌اند و با ظهور اسلام همچنان شاهد پویایی و تعالی این اندیشه‌ها هستیم. عرفان و تصوف اسلامی علاوه بر آبشخور اندیشه‌های اسلامی از فرهنگ و آیین‌های پیش از اسلام نیز تا حدودی بهره برده است و ایرانیان نقش بسزایی در شکل‌گیری رویکرد عرفانی به اسلام و تکوین و تداوم دیدگاه‌های عرفانی و معنوی داشته‌اند. انبوهی از چهره‌های عرصه‌ی عرفان و تصوف از گوشه و کنار این سرزمین برخاسته‌اند و با کردار و گفتار خویش، مردمان را به پاکی و نیکی و حرکت به سمت و سوی حقیقت و معنویت دعوت کرده‌اند. ادبیات و هنر ایران از دیرباز بستری مناسب برای بروز و ظهور اندیشه‌های عرفانی بوده‌ است و هنرمندان و شاعران و نویسندگان در طول تاریخ، آثار گران‌قدری در این زمینه آفریده‌اند که مورد توجه همگان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، یازدهمین همایش ملی متن پژوهی به هنر و ادبیات عرفانی اختصاص یافته است. امید است این همایش بتواند با انعکاس پژوهش‌ها و تحقیقات استادان و دانشجویان، موجب آشنایی هر چه بیش‌تر با ابعاد گوناگون هنر و ادبیات عرفانی گردد و گامی کوچک در مسیر اعتلای فرهنگ این مرز و بوم به شمار آید.

                                                                                       دبیر یازدهمین همایش ملّی متن‌پژوهی ادبی

                                                                                                                 محمدرضا حاجی آقابابایی