صفحه اول

امروزه با گسترش افق‌ها و موضوعات گوناگون در حوزه پژوهش‌های مرتبط با ادبیات فارسی و همچنین بهره‌گیری از یافته‌های علمی دیگر دانش‌ها در تحلیل متون ادبی، مطالعات میان‌ رشته‌ای در میان پژوهشگران ادبیات فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است و تحقیقات فراوانی از سوی استادان و دانشجویان در این زمینه صورت می‌گیرد و مراکز و نهادهای آموزشی و پژوهشی نیز توجه بیش‌تری به این مسئله دارند.  با توجه به اهمیت مطالعات میان‌ رشته‌ای در تحقیقات ادبی، نهمین همایش ملی به این موضوع اختصاص یافته است و امید است این حرکت بتواند مورد توجه علاقه‌مندان به این گونه پژوهش‌ها قرار گیرد و گامی کوچک در اعتلای روزافزون پژوهش‌های ادبی به شمار آید.