صفحه اول

به نام خداوند جان و خرد . . .

خدای را بسی شاکریم که توانسته‌ایم در طی سال‌های اخیر با برگزاری سلسله‌ همایش‌های متن‌پژوهی ادبی، گامی کوچک در مسیر رشد و تعالی ادبیات فارسی برداریم و مورد لطف و اعتماد استادان و پزوهشگران واقع گردیم. اینک که در آستانه برگزای دوازدهمین دوره همایش‌ ملّی متن‌پژوهی ادبی هستیم، بر اساس پیش‌نهاد استادان گرامی و تصمیم کمیته علمی قرار شد، از این پس تمامی موضوعات مرتبط با ادبیات و هنر به عنوان محورهای اصلی همایش مطرح گردد و محدودیتی در محورهای پژوهشی اعمال نشود. امیدواریم همایش متن‌پژوهی ادبی در این دوره نیز بتواند همچنان مورد توجه تمامی پژوهشگران، استادان و دانشجویان گرامی قرار گیرد و به عنوان یک رویداد علمی قابل قبول به شمار آید. با آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی کسانی که در جهت تعالی فرهنگ این مرز و بوم تلاش می‌کنند.

                                                                                       دبیر دوازدهمین همایش ملّی متن‌پژوهی ادبی

                                                                                               محمدرضا حاجی آقابابایی